2019-03-19

Gminny Ośrodek Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku

RAFAŁ CZOPOR – DYREKTOR

HENRYKA PELCZARSKA – GŁÓWNA KSIĘGOWA

MAŁGORZATA MYĆKA – KUSTOSZ

ANNA PODCZASZY – MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

ANNA WÓJCIK – MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

AGNIESZKA STADNIK – MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

DANUTA BARAN – BIBLIOTEKARZ

TADEUSZ ROZPUTYŃSKI – POMOCNIK BIBLIOTEKARZA

WOJCIECH WOJNAR – ŚWIETLICOWY/AKUSTYK

BOŻENA HOWORKO – ŚWIETLICOWA/ SPRZĄTACZKA

 

www: gokdydnia.pl

e-mail: gok_dydnia@interia.pl

tel. (013) 430 30 36


 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku  działa na terenie gminy Dydnia.

W skład GOKBPiW w Dydni wchodzą  biblioteka publiczna w Dydni,  filie   bibliotek w Grabówce, Niebocku, Jabłonce, Wydrnej, Krzemiennej, Końskiem oraz świetlice wiejskie w Grabówce, Obarzymie, Niewistce , Witryłowie, Dydni .

Przy Ośrodku Kultury działają :  Orkiestra Dęta Gminy Dydnia, Młodzieżowa Kapela Ludowa „Przepióreczka”, Dziecięcy Zespół Taneczny „Stokrotki” oraz Młodzieżowa Grupa Teatralna „Zielona Szafa” a także odbywają się bezpłatne zajęcia z rytmiki dla dzieci w dwóch grupach .

Ważniejsze imprezy plenerowe organizowane cyklicznie:

 -Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Dzieci Gór i Dolin 

- Festiwal Folklorystyczny Grabowiańskie Święto Fajki

-Przegląd Kapel Podkarpacia

-Na ludową nutę- Spotkania Kapel Ludowych wraz z Turniejem Wsi Gminy Dydnia

-Dni Gminy Dydnia

-Dożynki Gminne

 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni prowadzi działalność podstawową w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz zachowania dziedzictwa kulturowego oraz działalność kulturalną wielokierunkową na podstawie własnego programu.

Do podstawowych zadań GOKBPiW należy:

-rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych mieszkańców

-tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu  artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką

-organizowania różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i naukowej dla odbiorców różnych grup wiekowych

-upowszechnianie i rozwój czytelnictwa

-tworzenie warunków pracy do podtrzymywania postaw patriotycznych

-kultywowania tradycji

-współpraca instytucjami i organizacjami  społecznymi działającymi na rzecz kultury

-prowadzenie współpracy z zagranicą

-realizacja zadań w zakresie czynnego wypoczynku

-promocja gminy

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się