2019-03-27

Karty Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Karty Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Załączniki

  Deklaracja na podat...do 2015r..doc 51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Deklaracja na podat...od 2016r..doc 54,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Deklaracja na podat...do 2015r..doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Deklaracja na podat...je 2016r..doc 86,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Deklaracja na podat...do 2015r..doc 141,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Deklaracja na podat...od 2016r..doc 142,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Deklaracje podatkow...Rzeszów.docx 3,55 MB (doc) szczegóły pobierz
  DT-1 deklaracja na ...._562544.docx 397,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  DT-1A załącznik d...a 2019 r..pdf 59,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o gruntach 2016-1.doc 107,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o grunta...o 2015 r..doc 89,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o lasach...do 2015r..doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o lasach 2016.doc 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o nieruc...iach 2016.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o nieruc... do 2015r.doc 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o nieruc...iach 2016.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  POTRĄCENIE ZOBOWI...PODATNIKA.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PRZENIESIENIE WŁAS...TKOWYCH ..doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PRZYZNANIE ULGI INW...NTARSKICH.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  STWIERDZENIE NADPŁ... PODATKU..doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  WNIOSEK o zwrot pod...ji rolnej.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Oświadczenie do deklaracji.doc 27,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  WYDANIE POŚWIADCZE... ROLNEGO..doc 30 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie z...jątkowym.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór deklaracji ob...8.2016r..docx 18,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  WYDANIE ZAŚWIADCZE...GŁOŚCI,.doc 103,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZWOLNIENIE OD PODAT...JI ROLNEJ.doc 105,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wzoru druków Infor...7.2019r..docx 15,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o przyznani...wego goso.doc 28,39 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się