2019-05-29

Karty Urzędu Stanu Cywilnego

Karty Urzędu Stanu Cywilnego

Załączniki

  wniosek o transkrypcję AM.docx 24,15 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o sprostowa...cywilnego.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  druk wniosku o zmia...b imienia.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o transkrypcję AU.docx 19,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o uzupełni...cywilnego.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o transkrypcję AZ.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o wydanie o...ywilnego.docx 18,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie z...ami kraju.doc 53 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o wydanie z...do ślubu.doc 30,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wniosek o dopisanie...rze gminy.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  WNIOSEK O UDOSTĘPN...TRU PESEL.rtf 122,07 KB (rtf) szczegóły pobierz
  wniosek o udostępn...esel 2019.pdf 828,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek dowód osob...wustronny.pdf 541,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o wymeldowa...czasowego.pdf 146,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o wymeldowa... stałego.pdf 142,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o zameldowa...t czasowy.pdf 156,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o zaświadc...eldowaniu.doc 34 KB (doc) szczegóły pobierz
  wniosek o zameldowa...yt stały.pdf 154,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgłoszenie powrotu...anicę rp.pdf 204,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zgłoszenie wyjazdu...ranice rp.pdf 246,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się