Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówka
„Grabówka – Granica Gminy /Lalin/ na działkach nr 1098/1,
1098/4 KM 0 000 do KM 0 901”
26.09.2019 więcej
Przebudowa drogi gminnej Końskie – granica Gminy /Mrzygłód/
„Przebudowa drogi gminnej nr 115710R Końskie – granica
Gminy /Mrzygłód/ KM 0 470 do KM 2 733 na działkach nr 432,
627”
26.09.2019 więcej
Zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Temeszowie, Obarzymie i Wydrnej
Zakup lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Temeszowie, Obarzymie i Wydrnej
28.08.2019 więcej
PRZETARG NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ŻYWNOŚCI
20.08.2019 więcej
Przetarg na odbiór i transport odpadów na terenie Gminy Dydnia
Przetarg na odbiór i transport odpadów na terenie Gminy Dydnia
09.08.2019 więcej
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci do szkół
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz dzieci do szkół
26.07.2019 więcej
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witryłowie
11.07.2019 więcej
Przetarg na dowóz uczniów do szkół
Przetarg na dowóz uczniów do szkół
09.07.2019 więcej
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witryłowie
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Witryłowie
02.07.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się