Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Wójt Gminy Dydnia zaprasza do składania ofert na zakup
samochodu pożarniczego Fiat Ducato
15.10.2019 więcej
I przetarg na sprzedaż nieruchomości
I przetarg na sprzedaż nieruchomości
02.10.2019 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Dydnia zaprasza do składania ofert na zakup
samochodu osobowego Citroen C5 2,0HDI
02.10.2019 więcej
Przetarg nr 2 sprzedaż samochodu osobowego Citroen C5
Wójt Gminy Dydnia zaprasza do składania ofert na zakup
samochodu osobowego Citroen C5 2,0HDI
12.09.2019 więcej
Ogłoszenie Wójta Gminy Dydnia
Zaproszenie do składania ofert na zakup samochodu osobowego
Citroen C5 2,0 HDI
05.09.2019 więcej
I przetarg na sprzedaż nieruchomości - Niebocko 42
I przetarg na sprzedaż nieruchomości - Niebocko 42
26.07.2019 więcej
III przetarg na sprzedaż nieruchomości - Niewistka
III przetarg na sprzedaż nieruchomości - Niewistka
07.06.2019 więcej
Przetarg na drewno wielkowymiarowe gat. jodła
Przetarg na drewno wielkowymiarowe gat. jodła
06.06.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o przetargu
30.05.2019 więcej
Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Niewistka
Przetarg na sprzedaż nieruchomości - Niewistka
28.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się