Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 11 października 2019 r.
Informacja Urzędnika Wyborczego w Gminie Dydnia z dnia 11
października 2019 r.
11.10.2019 więcej
Informacja o rozpoczęciu pracy OKW w Gminie Dydnia w dniu wyborów
Informacja Wójta Gminy o rozpoczęciu pracy przez OKW w Gminie
Dydnia w dniu wyborów 13.10.2019r.
10.10.2019 więcej
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
Gminy Dydnia w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych
na dzień 13.10.2019r.
04.10.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 26 września 2019r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26
września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu
RP
27.09.2019 więcej
Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie
Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z
dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych
20.09.2019 więcej
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
19.09.2019 więcej
Wniosek o dopisanie do spisu
Wniosek o dopisanie do spisu
19.09.2019 więcej
Inormacja o losowaniach
Inormacja o losowaniach
16.09.2019 więcej
Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 12 września 2019 r.
Informacja Urzędnika Wyborczego z dnia 12 września 2019 r.
13.09.2019 więcej
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
12.09.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się